Holland föreslår höjd pensionsålder

Holländska regeringen säger ja till att höja pensionsåldern till 66 år

Den holländska regeringen har ställt sig bakom ett förslag att höja pensionsåldern inom det statliga systemet från 65 till 66 år från 2020.  Lagförslaget innehåller också en justering av skattereglerna för tjänstepensionerna. Därutöver tänker sig regeringen att utöka perioden som fordras för intjänande av fulla pensionsförmåner, från 35 till 40 år genom att minska det årliga intjänandet av förmånsbestämda pensionsförmåner med 0,25 %. Med början 2013 kommer anställda som har slutlönebestämda pensioner att tjäna in som mest 1,75 % av den pensionsmedförande lönen per år, motsvarande siffra för anställda som har genomsnittslönebestämda pensioner är 2 %. Åtgärden är nödvändig enligt regeringen med motiveringen att nuvarande relation mellan yrkesaktiva och pensionärer kommer att förskjutas så att om 30 år en pensionär skall finansieras av endast två yrkesaktiva. Under perioden beräknas kostnaden för de statliga pensionerna att öka från 30 miljarder Euro till 50 miljarder Euro.

De fackliga organisationerna har invänt mot förslaget och hävdar att åtgärden kommer att minska målpensionerna med 13 %. Vidare önskar facket en knytning till löneindex, så att pensionärerna får del av välfärdsutvecklingen, som om de fortfarande var verksamma på arbetsmarknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *