En kontroversiell nyordning av holländska pensioner?

Vid slutet av 2009 uppgår förmögenheten i de holländska pensionsfonderna till dryga 6850 miljarder kronor, eller 130 % av Hollands BNP (den största förmögenheten visavi BNP inom OECD). Denna enorma förmögenhet är till största delen investerad i aktier och obligationer, varför det holländska pensionssystemet är känsligt för kasten […]

Kvinnornas pensioner minskar, rapport från Folksam

Folksam rapporterar att kvinnornas pensioner fortsätter minska Pensionerna för årskullarna 1938 till 1942 minskade med drygt fem procentenheter under förra året. Årskullen 1943 har sett ökad pension med knappt en procentenhet. Allt enligt en rapport från Folksam. För kvinnorna ser pensionsprognosen fortsatt dyster ut. Den allmänna pensionen fortsätter […]

Ett projekt för tillräckliga och hållbara pensioner i fattiga länder

Hur åstadkomma tillräckliga och hållbara pensioner i fattiga länder? Pension är uppskjuten lön, en oförbrukad inkomst som sparas i form av finansiella tillgångar eller som krav på en balansräkning – statens eller en arbetsgivares. I moderna ekonomier spelar pensionerna en avgörande roll, de är en förutsättning uppkomsten av […]

Kapitalkrav – Solvens II – för tjänstepensioner redan 2016?

Solvens II-liknande regler för pensioner i kraft mot slutet av decenniet Kommissionen avser att utvidga kapitalkraven för tjänstepensioner, så tidigt som 2016. Regler liknande de som gäller för försäkring – solvens II – kommer att läggas på tjänstepensionsverksamheterna, allt enligt källor inom pensionsindustrin skriver en engelsk informationssajt. Företrädare […]

Rapport anger underskotten i engelska pensioner till 9 000 miljarder GBP

  Ny rapport anger underskotten i engelskt pensionssparande till 9000 miljarder GBP The Chartered Insurance Institute (CII) har publicerat en rapport som söker göra sig en uppfattning om vilken inverkan pensionsbestämmelser har i ett samhälle i förändring.  Rapporten ”An age-old problem – developing solutions for funding retirement” ger […]

Arbetsmarknaden avgör pensionssystemens framtid

In 2050, nearly one in three European citizens will be 65 or older. Demographic change and population ageing is one of the greatest challenges that will affect the structure of the EU economy over the next couple of decades, through its impacts on labour markets, pensions systems and […]

Hur löser vi den europeiska pensionskrisen?

Europe’s pension crisis – finding a solution Anna D’Addio, Economist, Pension Policy Analysis at the OECD, said that there are many risks and uncertainties that affect pensions, and these have been exacerbated by the crisis. No country or pension system has avoided the effects. Pensions are a long-term […]

Avgifterna påverkar pensionens storlek mer än du tror!

Det går att förhandla pensionsavgifterna (och det spelar stor roll FANTASY Consider yourself a premiership footballer, consider me your agent. I have just negotiated your contract. It’s been suggested that we have a conversation about whether the percentage of your salary I was keeping for myself was reasonable. […]

Holland föreslår höjd pensionsålder

Holländska regeringen säger ja till att höja pensionsåldern till 66 år Den holländska regeringen har ställt sig bakom ett förslag att höja pensionsåldern inom det statliga systemet från 65 till 66 år från 2020.  Lagförslaget innehåller också en justering av skattereglerna för tjänstepensionerna. Därutöver tänker sig regeringen att […]