Fakta om det svenska pensionssystemet 2010

 

 

Nu finns pensionssystemets årsredovisning, ett uppslagsverk över den allmänna pensionen. Av rapporten framgår att vi varje år betalar avgifter till våra framtida pensioner som motsvarar omkring 28 procent av vår inkomst, samt att pensionen i genomsnitt förväntas betalas ut i 18 år och 3 månader för den som är född 1945 och som tar ut sin pension i år. Visste du att…

Överskott i pensionssystemet

Överskottet i pensionssystemet var 103 miljarder per den 31 december 2010. Förra årets underskott 323 miljarder har nu vänts till överskott. Balanstalet för år 2012 är 1,0024 och ökar indexeringen av inkomstpensionerna vid årsskiftet 2011/2012 med 0,24 procent. (Se vidare Orange Rapport 2010 på 7 minuter)

Vi lever längre för varje år. Trevligt, men det kostar.

Jämfört med 2009 har en 65 årings genomsnittliga utbetalningstid ökat med 42 dagar. Den längre förväntade utbetalningstiden medförde en skuldökning på 25 miljarder kronor. (Se sidan 39)

7 366 710 000 000 kronor

Så stor är skulden till nuvarande och kommande pensionärer. Ungefär 2,5 gånger värdet av allt som produceras i Sverige under ett år.

Mer minus än plus

År 2010 kom det in 205 miljarder kr i pensionsavgifter till inkomstpensionssystemet. Det innebar att inkomstpensionssystemets utgifter återigen blev större än avgiftsinkomsterna. Enligt prognoserna kommer det att fortsätta fram till 2042.

Pensioner från tre håll

Tre fjärdedelar av alla pensioner som betalas ut i Sverige kommer från det allmänna pensionssystemet, en femtedel är tjänstepension och för resterande del står privata pensionsförsäkringar.

Lågt i tak

19 procent av männen har inkomst över inkomsttaket inom det allmänna pensionssystemet på 34 365 kronor per månad. Av kvinnorna är det 7 procent som har en inkomst över taket.

En fjärdedel av din inkomst

Varje år betalar vi avgifter till vår framtida pension som motsvarar omkring 28 procent av vår inkomst. 

Medelsvenssons konto: 733 138 kronor

Så mycket har den genomsnittlige pensionsspararen på sitt pensionskonto.

Premiepensionsfonderna upp 12 procent

Snittavkastningen för en premiepensionssparare inom fondförsäkring blev under 2010 12,3 procent. (Se Pensionssystemets värdeförändring)

AP-fonderna: + 8 procent

AP-fonderna hade i genomsnitt en avkastning på 8,2 procent under 2010. (Se sidan 39)

700 kr om året

Att förvalta pensionssystemet kostade 700 kronor per pensionssparare och pensionär – eller totalt 5,0 miljarder per år.

När ska jag gå i pension?

Du som är född 1960 borde vänta tills du är 67 år och 2 månader om du vill få en lika hög pension som dina föräldrar. Det kan jämföras med dem som fyller 65 år 2010, de behöver skjuta upp sin pension till 66 år och 3 månader för att få en lika hög allmän pension.

18 år och 3 månader

Så länge ska den insparade pensionen räcka till för den som är född 1945 och som tar ut sin pension i år.

Pensionssystemets årsredovisning 2010

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *