Antalet 100-åringar väsentligt fler framöver än som antagits!

Fler lever till 100, ny bedöming visar en påtaglig ökning av medellivslängden (UK)

Antalet pensionärer som förutspås leva till 100 har ökat med nära 7 %. Den förväntade livslängden är större än vad som tidigare antagits, visare reviderade siffror.

Statistik från engelska Department for Work and Pensions visar att 939,000 i pensionsåldern kommer att uppnå sin 100-årsdag – en ökning med 6.9% jämfört uppskattningen som publicerades av samma departement i december förra året

Departementet hade förutsett att 878,000 i åldrarna 66-99 kommer att uppnå 100 års ålder men gjorde om analysen 2011 och tog i beaktande ökningen i livsläng samt ökningen i befolkningens åldersstruktur under året.

Siffrorna visar också att en av fyra – 26,8 % av åldersgruppen – under 16 års ålder kommer att leva ett århundrade. Förutsägelserna baseras på nationall statistik. Beräkningarna visar också att 2066 blir året när hundraåringarnas antal överstiger 500 000 personer. Idag finns det 12,400 över 100. Och år 2081 visar framskrivningarna att 22,000 i UK kommer att vara över 110 år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *