Fakta om det svenska pensionssystemet 2010

    Nu finns pensionssystemets årsredovisning, ett uppslagsverk över den allmänna pensionen. Av rapporten framgår att vi varje år betalar avgifter till våra framtida pensioner som motsvarar omkring 28 procent av vår inkomst, samt att pensionen i genomsnitt förväntas betalas ut i 18 år och 3 månader för […]

Nedgången i förmånsbestämda pensioner

The decline of Defined Benefit pensions In a presentation this week, Lindsay Tomlinson, the Chairman of the National Association of Pension Funds observed that of all the problems afflicting voluntary occupational pension schemes, only one was exogenous or outside of our influence and control – longevity. All of […]

Fyra problem för pensionerna att övervinna!

När Gertrude Janeway dog 2003 hade hon en månadspension om 70 USD efter sin make, en soldat på unionssidan i det amerikanska inbördeskriget. Kriget slutade 1865. Paret hade gift sig 1927 när hon var 18 och han 81. Pensionsbeloppet var visserligen blygsamt men pensionsåtagandet spände över tre århundraden […]

Antalet 100-åringar väsentligt fler framöver än som antagits!

Fler lever till 100, ny bedöming visar en påtaglig ökning av medellivslängden (UK) Antalet pensionärer som förutspås leva till 100 har ökat med nära 7 %. Den förväntade livslängden är större än vad som tidigare antagits, visare reviderade siffror. Statistik från engelska Department for Work and Pensions visar […]