Engelsk pensionsindustri irriteras över EG-domstolens beslut att inte tillåta könsbaserade premier/förmåner

– The idiots really are in charge at the ECJ asylum. Learned judges have decided to ignore irrefutable evidence that females live longer than males and using gender as a risk factor is to be unlawful. – It has become obvious over the past few years that the […]

Planera pensionsuttaget!

Maximera Din Pension – planera pensionsuttagen rätt! I takt med att pensionsvillkoren görs individuella uppkommer frågor som vi inte tidigare behövt ta ställning till och nog också saknar kunskap för. Tidigare var pensionsförmånerna nästan alltid livsvariga och utgick från en fastställd pensionsålder vid vilken man hade både rätt […]

Vilka är effekterna av förbudet mot könsberoende försäkringspremier?

Kommer EG-domstolens beslut att underkänna kön som riskfaktor att öka underskotten i pensionsordningarna? EG-domstolens avgörande att fr o m 21 december 2012 kön inte får användas som riskfaktor vid beräkning av premie eller förmån kommer att få stor inverkan på tjänstepensionerna varnar den engelska pensionsindustrin. Avgörandet medför att […]

Könsbaserade försäkringspremier – nu en otillåten diskriminering

Europeiska domstolen säger nej till könsbaserade försäkringspremier Idag på morgonen avgjorde EG-domstolen det mycket emotsedda målet Test-Achats. Saken som påkallats av en belgisk konsumentorganisation ifrågasatte legaliteten i en föreskrift i ett direktiv som tillåter försäkringsbolag att använda kön som en riskfaktor vid bestämning av premier och förmåner i […]