Hollands största fackförening säger nej till att flytta riskerna över på de anställda

Den största holländska fackföreningen uppmanar att tänka om när det gäller pensionsavtal

FNV Bondgenoten, en holländsk fackförening har begärt en omprövning av det pensionsavtal som fn diskuteras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Man invänder mot att överföra all risk på arbetarna.

I ett brev till övriga fackliga organisationer skriver man att det inte är önskvärt att slå samman intjänade pensionsrätter med sådana som ska tjänas in under den avtalade regimen. Redan intjänade förmåner får inte påverkas av ett nytt pensionsavtal. Diskussionerna om ett nytt pensionsavtal tog inte hänsyn till medlemnar som är nära pensionsåldern eller som har låga löner.

Den facklige företrädaren Van der Kolk, som representerar nästan en halv miljon anställda inom marknadssektorn, önskar avsättningar som tar hänsyn till ökande levnadslängd. Han tillade att en överflyttning av all risk till medlemmarna skulle leda till en icke önskvärd diskussion om obligatoriskt deltagande i pensionsordningar.

FNV Bondgenoten anser att en mindre anpassning av the Financial Assessment Framework (FTK) i syfte att minska garantierna i pensionerna skulle kunna accepteras.

Van der Kolk säger att om vi anpassnar garantierna ge vi utrymme för normalt risktagande i pensionsförvaltningarna och goda möjligheter till indexering som följd.

Den fackliga organisationen för offentliganställda inom förvaltning och hälsovård meddelar att de inte godtar att pensionsrättigheterna eroderar genom att göras mer anpassade och villkorade av finansiellt utfall, man anser att riskerna skall delas lika mellan anställda och arbetsgivare i ett nytt system.

Samtalen om ett nytt pensionsavtal är del av en större förhandling som innefattar en höjning av den offentliga pensionsåldern och åtgärder som syftar till att behålla äldre en längre tid på arbetsmarknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *