Undersökning; förvaltningsavgifter förbrukar en stor del av pensionen, något flertalet svenska sparare inte förstår

Avgifternas påverkan på pensionen underskattas grovt

Flertalet svenskar förstår inte avgifternas påverkan på kapitalbildningen i pensionssparande, hela 54 procent har missuppfattat hur mycket avgifterna tar av den slutliga pensionen – allt enligt en Sifo-undersökning som pensionsadministrations- och förmedlingsbolaget Collectum låtit göra.

Det låter inte så mycket när förköpsinformationen för en fondförsäkring anger förvalttningskostnaden till 0,65 % av kapitalet och utöver det avgiften till den underliggande fonden – ofta 0,5 % till 2,25. Inte så sällan tecknar sig spararen därutöver för en tilläggstjänst som sköter placeringarna inom de fonder som försäkringsbolaget tillhandahåller. Den senare tjänsten brukar belöpa sig till en kostnad om 1 % plus moms 0,25 %. Den totala förvaltningskostnaden kan alltså uppgå till uppemot 3,5 % av förvaltat kapital. En förvaltningskostnad med en omfattningen ger knappast något över till spararen – försäkringsbolaget, kapitalförvaltaren och förmedlaren kostar avgifter som gör i vart fall räntedelen av förvaltningen ganska meningslös och ställer krav på excessivt risktagande för att kunna åstadkomma en med billigare förvaltningar jämförbart utbyte. Undersökningen visar att det är en utbredd missuppfattning att avgifterna inte påverkar pensionen i någon större utsträckning.

Bara 9 procent av de tillfrågade insåg eller gissade att en årlig avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med 200 000 kronor. 54 procent tror att 1 procent i avgift minskar pensionskapitalet med mellan 25 000 och 100 000 kronor. Dessutom svarar 34 procent att de är tveksamma eller att de inte vet hur mycket 1 procent i avgift minskar pensionskapitalet. 3 procent överskattar avgifternas betydelse.

Resultatet av Sifoundersökningen visar i stort sett samma okunskap oavsett utbildningsnivå och ålder.

Under mars och april skickar Collectum ut det röda kuvertet till 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän. Det innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen ITP. I genomsnitt får pensionsspararna 5 479  kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

Dan Wallberg Collectum uppmanar alla pensionssparare att se över avgifterna man betalar till sitt försäkringsbolag. Många kan höja sin pension genom att flytta sparat pensionskapital från försäkringar med höga avgifter till försäkringar med låga avgifter, säger Dan Wallberg.

Sifoundersökningen genomfördes 7-10 mars 2011. 1 000 svenskar svarade på frågan: ”Låt oss säga att en person med 30 000 kronor i månadslön har haft en tjänstepension i 30 år och varje år betalat 1 procent i avgift. Hur mycket tror du att 1 procents årlig avgift har minskat pensionen?” Det var 11 procent som svarade 25 000 kronor. 19 procent svarade 50 000 kronor. 24 procent svarade 100 000 kronor. 9 procent svarade 200 000 kronor (rätt svar). 3 procent svarade 400 000 kronor. 34 procent svarade tveksam, vet ej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *