Sverige kan inte beskatta svenska pensionsbelopp till person bosatt i England

Kammarrätten i Stockholm anser att Sverige inte kan beskatta utbetalningar från pensionsförsäkring och eget IPS-sparande med stöd av artikel 18 i brittiska skatteavtalet. FörutsättningarX har flyttat ut till Storbritannien och är därefter begränsat skattskyldig. Han har hemvist i Storbritannien enligt det aktuella skatteavtalets artikel 4. SakenSkatteverket har beslutat […]