OECD – pensionssystemen måste reformeras!

Refomerade pensionssystem måste leverera adekvata förmåner som vi har råd med, varnar OECD

De reformer som vidtagits är otillräckliga för att täcka ökade pensionskostnader i framtiden, trots att pensionsåldern höjts i hälften av OECD-länderna, säger en ny rapport från OECD.

Rapporten säger att den genomsnittliga pensionsåldern 2050 kommer att vara 65 år för både män och kvinnor. Förhållandet innebär en ökning med 1.5 år för män och 2.5 år för kvinnor. Men den förväntade livslängden ökar snabbare, distanserar ökningen i pensionsålder med ungefär 2 år för män och 1,5 år för kvinnor. Detta betyder att i samtliga utom fem OECD-länder kommer tiden som pensionär att fortsätta öka. Senare reformer är ett steg i rätt riktning för att tygla ökningen i pensionskostnader till följd av åldrande befolkning. Andelen i arbetsför ålder inom OECD kommer att nå sin topp runt 2015 för att sedan avta med mer än 10 % åren till 2050. Men regeringar bör betänka verkan av att beskära förmånerna för de som är mest utsatta. De pensionsreformer som gjorts i OECD-länderna sedan tidigt 90-tal har reducerat framtida förmåner med i genomsnitt 20 %.

I Tyskland, Japan, UK och USA får till exempel lågavlönade en pension som uppgår till bara 50 % av sina tidigare inkomster.

Ytterligare reformer som är både fiskalt och socialt ansvarstagande behövs, säger OECDs generalsekreterare Angel Gurría. Vi kan inte riskera att ofärd på ålderdomen återkommer i framtiden. Risken för detta ökar pga ökade skillnader i inkomst i många länder, något som föranleder till större ojämlikhet i pensionsförmåner.

De allmänna pensionerna är hörnstenen i ålderdomens inkomster idag, svarar för ca 60 % av pensionsinkomsten som ett genomsnitt. Resterander 40% består till nästan lika delar av inkomst av arbete och privata pensioner eller annat sparande. I takt med att allmänna förmåner reduceras genom reformer måste dessa två andra inkomstkällor fylla vad som fattas.

Högre pensionsålder är bara en del av svaret, säger Gurría. Länderna behöver göra mer för att bekämpa diskriminering, se till att äldre får vidareutbildas och förbättra arbetsbetingelserna. Detta skulle hjälpa arbetsgivare att anpassa sig till en mer grånande arbetsstyrka.

Att uppmuntra människor att investera mer i pivata penisoner är också avgörande. Vissa länder, såsom Tyskland och Nya Zeeland till exemple, har framgångsrikt vidgat möjligheterna till privata pensioner. Irland och UK har också tagit innovativa steg i samma riktning.

Reformer som reducerar offentliga utgifter bör skydda the som är mest utsatta – låginkomsttagare och sådana som har kort tid på arbetsmarknaden – från den fulla effekten av nedskurna förmåner, så som skett i Finland, Frankrike och Sverige. Australien och UK har ökat förmånsnivåerna för pensionärer som varit låginkomsttagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *