Gynnas rådgivare av EG-domstolens avgörande?

EG-domstolens avgörande en möjlighet för QROPS’(Qualifying Recognised Overseas Pension Schemes)

Den nyligen avkunnade domen från EG-domstolen om diskriminering pga kön vid beräkningen av premier och förmåner i försäkring kan utgöra goda nyheter för pensionsordningar som är etablerade utanför sina respektive hemländer, sk QROPS, enligt Rex Cowley på Close.

Domen från förra veckan innebar att försäkringsbolagen inte längre får meddela försäkring som baseras på antagaden som är specifika för kön, t ex livräntor där ju män får ett högre försäkringsbelopp än kvinnor för samma premie eftersom de förväntas leva ett kortare liv.

Många tror att detta är till konsumenternas nackdel eftersom de förväntar att domens effekt är att män erbjuds mindre istället för att kvinnor erbjuds mer. Cowley hävdar att för de som tillhandahåller pensionsplaner utanför EU, i detta fall England – sk QROPS – kan domen innebära en möjlighet.

“Pensionsordningar som inte är del av EU, t ex sådana som är etablerade på Guernsey, kommer inte att fångas av domen”, enligt Cowley.

“Fördelen med detta är att under en QROPS kan livräntan skräddarsys att svara mot den uppsättning av individuella omständigheter som gäller. I en värld där förmögenhetsförvaltning i allt högre grad är måttsydd än individuell anpassning önskvärd, särskilt när ålder, hälsa och kön samtliga kan ha inverkan på storleken av inkomst man kan tjäna.”

För svenska pensionsordningar torde inte ”optionen” Guernsey utgöra ett alternativ. En flytt av pensionsförsäkring till jurisdiktion utanför EU medför avskattning av pensionsförmögenheten, något det avgivande försäkringsbolaget skall hålla reda på. Men vad händer om en svensk pensionsförsäkring flyttas till UK (vilket är helt  ok om det mottagande försäkringsbolaget ställer ut en försäkring med p-villkor enligt svensk lagstiftning) och sedan flyttas därifrån till QROPS när försäkringstagaren bor utomlands?  Gäller då svenska regler eller engelska?

Kanske innebär domen att en rådgivarmarknad etableras som drivs av utsikter till regelarbitrage?

Per Andelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *