Några frågor om effekterna av EG-domen om förbud mot könsgrundade faktorer

Debatten om konsekvenserna av EG-domstolens beslut att inte längre godta könsskiljande faktorer vid beräkning av premier/förmåner i försäkring är livlig, inte minst i Storbritannien. Det framgår av domen (C-236/09) att utrymmet för undantag från likabehandling inte längre är för handen efter stickdatumet 21 december  2012, men vilka konsekvenserna […]