Planera pensionsuttaget!

Maximera Din Pension – planera pensionsuttagen rätt!

I takt med att pensionsvillkoren görs individuella uppkommer frågor som vi inte tidigare behövt ta ställning till och nog också saknar kunskap för. Tidigare var pensionsförmånerna nästan alltid livsvariga och utgick från en fastställd pensionsålder vid vilken man hade både rätt och skyldighet att lämna anställningen. Nu medger pensionsplanerna för tjänstemän att ta ut all pension under 5 år samtidigt som lagstiftningen medger oss att kvarstå i anställningen till 67 års ålder (tänkt att bli 69 år).

Nils Bacos skriver problematiken utifrån beskattning, vad den består av, hur den beräknas, var brytpunkterna är och vilken betydelse de har för pensionsplaneringen. Vidare livslängd, hur länge du typiskt lever (det gör du dock aldrig – vi lever inte typiskt!) och hur man utnyttjag flytträtten.

På frågan ”Är alla pengar lika mycket värda?” redovisar Bacos olika sparformer, marginalskatt på sparande och redovisar ett antal exempel ur verkligheten för att illustrera effekterna av pensionsuttag utan och med planering.

Anställda inom olika avtalsområden får sig redovisat vilka uttagsregler som gäller för sin pension, även reglerna för allmän (statlig) pension redovisas.

Vem kan ta emot pension, kretsen mottagare till en pensionsförsäkring är begränsad för försäkringar tecknade efter ett stickdatum 1975. Dessförinnan kunde arvingar vara mottagare. Bacos skriver om pension och skilsmässa (numera ingår pensionsrätten i bodelningsunderlaget om pensionsförsäkringen är privat och den kan ingå om den är en icke kollektiv tjänstepension), hur man kan förfoga över och avstå pension.

Varför pensionsförsäkringen kan vara en fälla för låginkomsttagaren har en egen rubrik. Ska man pensionsspara efter 65 års ålder? Vad händer om jag arbetar efter 65 år? Vilken skillnad blir det om jag bor i Sverige eller utomlands?

Nils Bacos är en skicklig försäkringsman, boken är utpräglat praktisk och lättläst. Om du vill ta del av en text som inte fordrar förkunskaper kan ”Maximera Din Pension” vara en början!

 

Per Andelius

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *