Vilka är effekterna av förbudet mot könsberoende försäkringspremier?

Kommer EG-domstolens beslut att underkänna kön som riskfaktor att öka underskotten i pensionsordningarna? EG-domstolens avgörande att fr o m 21 december 2012 kön inte får användas som riskfaktor vid beräkning av premie eller förmån kommer att få stor inverkan på tjänstepensionerna varnar den engelska pensionsindustrin.

Avgörandet medför att män som sparar i premiebestämda lösningar kommer att få lägre livräntebelopp men kommer också att leda till inverka på förmånsbestämda pensioner i det att värdet av pensionskapitalet kommer att justeras vid t ex utövande av flytträtt.

Peter McDonald, partner vid PwC förklarar: ”Detta kommer att öka kostnaderna, utjämnade förmåner leder till större hål i pensionsförmögenheterna”.

”Den utstrräckta tiden för anpassning, 21 December 2012, medger visst tillfälle för reflektion och planering men detta är en ny risk som arbetsgivarna måste hantera med omsorg.”

Zoe Lynch, partner vid Sackers, säger att det för närvarande finns ett undantag, som baseras på ett tidigare avgörande av EGD och som tillåter förmånsbestämda pensionsordningar att begagna könsbaserade antaganden – men nu kommer den troligen att ses över igen.

Zoe Lynch varnar: ”Det är riskfritt att säga att handskriften tecknar sig på väggen för könsbaserade aktuariella faktorer i tjänstepensionsordningar.”

Lynch ger rådet: ”ansvariga bör inte vidta förhastade åtgärder men vid förnyelse av aktuariella faktorer måste avgörandet ingå i beslutsunderlaget.”

The National Association of Pension Funds i UK säger sig vara besvikna över beslutet. Policyansvarig Darren Philips säger: ”Beslutet kommer att leda till en försämring av de mångas pensionsinkomster.”

Ros Altman generalsekreterare på Saga håller med. hon säger: ”När nästan alla slutlönebestämda pensionsordningar blivit stängda och framtida pensioner nästan undantagslöst kommer att vara premiebestämda för anställda i privat sektor utgör domen en ytterligare förödande slag mot människornas förhoppning om en behagfull ålderdom.”  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *