UK – från underskott till överskott i förmånsbestämda pensioner under 2010

UK, förmånsbestämda pensioner växte med dryga 2 000 miljarder kr 2010.

De förmånsbestämda pensionsprogrammen i England vände ett underskott på knappa 2000 miljader kronor per utgången av 2009 till ett överskott på 200 miljarder kronor per utgången av 2010.

En undersökning av TheCityUk redovisar en real avkastning om 7,6 % i förmånsbestämda pensionsförvaltningar i UK. Det är utvecklingen på aktiemarknaden som förklarar återhätningen

TheCityUk förklarar; realavkastningen i engelska pensionsfonder uppgick till 7,6 % under 2010, vilket skall läggas till uppgången med 15,7 % under 2009. Men fyra år av negativ avkastning den senaste tioårsperioden gör att den reala avkastningen under perioden stannar vid 1,7 %, långt under den långsiktiga avkastningen som uppgått till i genomsnitt 4,3 % per år de senaste 50 åren.

Trots den förbättrade förmögenhetsställningen har förmånsbestämda pensionsordningar fortsatt att minska sin riskexponering. Andelen aktier i placeringarna har minskat från 75 till 42 % under de senaste 10 åren.

Antalet anställda som omfattas av förmånsbestämda pensioner föll med 75 %, från 4,1 miljoner år 2000 till 1 miljon 2009. Antalet förmånsbestämda pensionsordningar i den privata sektorn som är öppna för nyinträde minskade till 21 % förra året, från 35 % 2006. .

Undersökningen visade också att antalet anställda över 65 år ökade med 74 000 under de första nio månaderna av 2010. Det totala antalet anställda över 65 år har närmast fördubblats under det senaste decenniet, från 426000 år 2000 till 844000 i September förra året.

Det sammanlagda värdet av pensionstillgångar under förvaltning ökade ca 8 % förra året till 31 000 miljarder USD men fortfarande återstår 900 miljarder USD till toppnoteringen 2007.

UK har pensionstillgångar som uppgår till 2,5 biljoner USD och placerar sig som global tvåa efter USA som har nästan 2/3 av världens samlade pensionstillgångar, eller 18 biljoner USD.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *