Staten tar lämpligen ansvaret för långlevnadsrisken

The State can take longevity risk. “The government pays interest to private organizations for the use of its own credit . . . So that actually the government is getting itself into debt to the banks for the privilege of helping them to regain their stranglehold on the […]

UK – från underskott till överskott i förmånsbestämda pensioner under 2010

UK, förmånsbestämda pensioner växte med dryga 2 000 miljarder kr 2010. De förmånsbestämda pensionsprogrammen i England vände ett underskott på knappa 2000 miljader kronor per utgången av 2009 till ett överskott på 200 miljarder kronor per utgången av 2010. En undersökning av TheCityUk redovisar en real avkastning om […]

En kvarts miljon löntagare saknar kollektivavtalad tjänstepension

Var sjätte pensionär saknar kolllektiv tjänstepension En stor del av dagens pensionärer – 250 000 – saknar helt kollektivavtalad tjänstepension. Detta behöver inte innebära att de saknar tjänstepension, flera företag tillhandahåller sådan till sina anställda utan att ha kollektivavtalat saken. De som helt saknar tjänstepension får klara sig […]

Globala pensionsförmögenheter når rekordnivåer

Värdet av globala pensionsförmögenheter når rekordnivån 170 tusen miljarder kronor, visar studie • Stark värdetillväxt i placeringstillgångarna men skulderna fortfarande större • Pensionstillgångarna i UK värda lika mycket som Storbritanniens BNP Pensionsfonderna som plågats av finanskrisen utvecklades starkt förra året sedan aktiemarknaderna återhämtat sig i kölvattnet av den […]

Skapar vi fattigpensionärer bland de som är unga?

Skapar vi fattigpensionärer bland de nu unga? Bland de födda på 1970­-talet finns kanske en kommande generation fattigpensionärer. Staten ger visserligen en grundpension till alla men den är låg och skillnaderna mellan de pensionärer som har och de som inte har kommer att öka markant. En stor grupp […]