Kan pensionskapital åtkommas i förtid genom återköp?

Dispens för återköp får ges om pensionsspararen är på obestånd och genom återköpet kan få en varaktig lösning på sina problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl. Målet gällde en företagare som häftade i skuld till Skatteverket med 199 464 kr. Företaget hade fått problem under […]

England avskaffar lagstadgad pensionsålder

Retirement decision put in the hands of the people The UK Government has confirmed that it will be scrapping the default retirement age (DRA) from April 2011. Currently the DRA enables employers to force staff to retire at 65 regardless of their circumstances. However, with life expectancy rising […]

Pensionerna framöver – inte så stort problem som görs gällande

The Dismal Science This epithet is no longer unique in applying to economics. It has clearly been joined by the industry reporting on the state of pensions. The coverage of the recent ONS study of the 2008 longevity projections is case in point. The headlines shrieked of 2 […]

Förmånsbestämda pensioner ger mer pension per premiekrona

In Defence of DB Pensions It is unfortunate that the extensive collection of articles on pensions, published in December’s FW, repeated only too many of the canards, errors and incomplete analyses that have plagued the subject. The reality is that pensions broadly as formerly envisaged are sustainable and […]

Nu balans i engelska förmånsbestämda pensionsordningar

Defined benefit pensions ’in black’ December’s stock market rally helped the UK’s defined benefit pension schemes end the year back in the black, figures have shown. The country’s 6,560 defined benefit schemes, including final salary pensions, collectively had a £21.7 billion surplus at the end of December, according […]

Alltfler blir 100 år enligt svensk forskningsrapport

Svenska 100-åringar blir snabbt allt fler Antalet personer som är 100 år och äldre har tiofaldigats sedan år 1970. Livslängden har ökat främst tack vare de medicinska framsteg som gjorts vad gäller hjärt–kärlsjukdomar. Kalmar län är den region där flest av Sveriges allra äldsta lever, ca 2,0 individer […]

Försäkringsvillkor premiegarantiförsäkring

Försäkringsvillkor PG-försäkring Allmänna försäkringsvillkor för premiegarantiförsäkring av arbetsgivares utfästelser att erlägga pensionspremier eller andra liknande avgifter avseende anställda – PG-försäkring. Villkoren gäller fr o m den 1 juli 2003. Försäkringens omfattning §1 Försäkringen avser fullgörandet av försäkringstagarens betalningsskyldighet på grund av utfästelser att erlägga pensionspremier eller liknande avgifter […]

Villkor för kreditförsäkring av pensionsåtaganden

Allmänna försäkringsvillkor för kreditförsäkring av pensionsutfästelser (K-, KA-, KE-försäkring) K-försäkring: Utfästelser hänförliga till ITP-planen, avdelning 2. KA-försäkring: Utfästelser ej direkt hänförliga till ITP-planen, avdelning 2. KE-försäkring: Utfästelser om alternativ ITP till tjänstemän med lön över tio basbelopp. Villkoren gäller fr o m 1 januari 2010. Försäkringarnas omfattning § […]

Begrepp vid skuldföring av ITP-planen

Alecta Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt är ett livförsäkringsbolag som förvaltar kollektivavtalade pensionsplaner. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK förvaltar företaget större delen av tjänstepensionen ITP 2 för cirka 30 000 kundföretag i det privata näringslivet. Avdragsprocent särskild löneskatt Vid beräkning av särskild löneskatt får avdrag göras för att […]

Ett exempel på premiebestämd pensionsordning – kooperationen

Vad är Kooperationens Avtalsförsäkringar? Kooperationens avtalsförsäkringar gäller för dig som är anställd som arbetare inom kooperationen och övriga folkrörelser. Avtalet har träffats mellan KFO och LO. Avtalsförsäkringarna kompletterar det skydd du har enligt lag. Avtalet ger dig följande förmåner: tjänstepension, ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, utlandstjänstgöring och dödsfall. […]