Den statliga pensionen sänks 2011

Förändring av pensionen 2011

Vid pressträffen den 21 december på Pensionsmyndigheten i Stockholm visades effekterna av balanseringen, skattesänkningar och förändringar av tjänstepensionerna. Här visas också pensionernas storlek på länsnivå och kommunnivå och skillnaden mellan kvinnor och män.

Inkomstpensionen sänks med 4,3 procent. För en pensionär med en pension på 12 000 kronor innebär det en skattesänkning på 3,9 procent, eller 515 kronor. Garantipensionen höjs med 0,9 procent för dem som enbart har garantipension. Garantipensionen höjs också av att inkomst- och tilläggspensionen sänks. Fonderna för premiepensionen har ökat med i snitt 13,3 procent. I typfallen har samma procentuella förändring använts för pensionärernas förändring av premiepensionen vid årsskiftet. Skatten sänks för pensionärer 65 år eller äldre som kompensation för sänkningen av inkomstpensionen.

Tjänstepensionen antas i beräkningarna nedan vara oförändrad. Vissa antaganden har gjorts om tjänstepension, en del kan ha lägre eller högre tjänstepension. Alltså stämmer inte beloppen säkert för en enskild individ. De som enbart har inkomstpension och ingen tjänstepension kan få något lägre nettopension efter årsskiftet.

Tjänstepensionen antas vara 15 procent av den inkomstgrundade pensionen för dem som är födda 1938 eller senare. För dem som är födda 1937 eller tidigare antas tjänstepensionen vara 10 procent av den inkomstgrundade pensionen. Andelen antas öka med inkomst-/tilläggspension över 15 000 kronor per månad. Premiepensionen antas vara 1,5 procent av inkomstpensionen för födda 1938 eller senare.

Gifta personer får ett liknande utfall. En gift person har något lägre garantipension och nivån är något lägre för dem som har garantipension. De hamnar också på plus netto. För gifta utan garantipension gäller tabellerna nedan.

De som är utlandsbosatta och inte betalar skatt i Sverige får inte ta del av skattesänkningen. Pensionärer som är under 65 får inte heller sänkt skatt. Dessa individer får därmed en minskad nettopension efter årsskiftet. De som har utländsk pension och som är bosatta samt betalar skatt i Sverige får inte sänkt pension. Deras nettopension höjs därför kraftigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *