Var femte anställd vet inte….

Nästan var femte kommun- och landstingsanställd vet inte om att de har en tjänstepension

Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen och det är individen själv som ansvarar för hur den placeras. Ändå är det många som inte vet om att de har en tjänstepension, visar en TNS Sifo-undersökning framtagen på uppdrag av AMF. Bland kommun- och landstingsanställda är det hela 17 procent som inte känner till att de har en tjänstepension, trots det har de höga förväntningar på sin framtida pension.

AMFs undersökning genomförd av TNS Sifo visar att det finns stor osäkerhet kring om man har tjänstepension eller inte. I Sverige har cirka 90 procent tjänstepension via sin arbetsgivare, trots det uppger 21 procent bland förvärvsarbetande mellan 21-65 år att de inte har någon tjänstepension eller att de är tveksamma till att de har en. Även inom grupper där tjänstepension finns via kollektivavtal finns en stor osäkerhet, visar undersökningen. Bland kommun- och landstingsanställda uppger 17 procent att de inte har eller att de är osäkra på om de har en tjänstepension, trots att de har det via sitt avtal.

-      De allra flesta arbetsgivare i Sverige sätter av pengar till sina anställdas tjänstepension varje månad, men det är upp till individen själv att göra ett aktivt val om man vill att pengarna ska förvaltas i ett speciellt bolag. Så här i slutet av året är det extra viktigt att komma ihåg att se över sin tjänstepension och var den är placerad. Genom att agera före årsskiftet kan du påverka placeringen av hela årets intjänade premier, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF. Höga förväntningar på framtida pension Hur stor procentuell andel av lönen man får i pension beror på en rad faktorer och tjänstepensionen är en betydande del. Undersökningen visar att många har höga förväntningar på den framtida pensionsutbetalningen. Hälften av alla i undersökningen uppger att de är nöjda med en pension på mellan 71 och 80 procent av den nuvarande lönen, men många vill ha högre än så för att vara nöjda. Särskilt bland gruppen kommun- och landstingsanställda där 18 procent vill ha mellan 91-100 procent för att vara nöjda, jämfört med 14 procent för allmänheten. -      Det vanliga är att den totala pensionen ligger på mellan 65 och 70 procent av lönen. Undersökningen visar att många just kommun- och landstingsanställda vill ha en mycket större andel av sin lön för att vara nöjda. För att komma upp i höga nivåer bör man se över sin pension och tänka igenom vad man kan göra för att öka sitt pensionskapital, säger Carina Blomberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *