Vad får en bankanställd i pension?

 

För att illustrera hur mycket du kan få i pension om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal med BAO har vi tagit fram ett par exempel. Exemplen blir alltid individuella då intjänandetiden varierar och premier till BTPK har kunnat placeras olika framgångsrikt.

Eva fyller 61 år i december 2010

Eva har full intjänandetid vilket innebär att hon har arbetat heltid i 30 år sammanlagt, dels på sin nuvarande arbetsplats som har kollektivavtal med BAO och dels inom annan bransch som hon får tillgodoräkna sig. Hennes pensionsmedförande lön, det vill säga den månadslön hon har när hon går i pension, är 35 138 kr.

Tjänstepensionen enligt BTP blir om hon väljer att gå vid 65 år och ta ut BTPK livsvarigt (livet ut):

Ålderspension 3 987 kr
BTPK

9 80 kr

Summa 4 967 kr

Om hon tar ut full allmän pension ger en preliminär beräkning (inklusive PPM-fonderna) från Försäkringskassan 15 400 kr. Totalt skulle hon alltså få 20 367 kr i pension.

Om hon väljer att utnyttja §8 i pensionsavtalet med BAO och gå i pension månanden efter 61 år skulle hon få följande pension mellan 61 och 65 år, om hon väljer att ta ut hela BTPK-pensionen under tiden fram till 65:

Ålderspension 21 294 kr
BTPK kollektiv 2 465 kr
BTPK egen 3 082 kr
Summa 26 841 kr

Jan fyller 61 år i april 2011

Jan har även han full intjänandetid (arbetat heltid i 30 år) och har 27 703 kr i pensionsförande lön (månadslön när han går i pension).

Tjänstepensionen enligt BTP blir om han väljer att gå vid 65 år och ta ut BTPK livsvarigt (livet ut):

Ålderspension 2 335 kr
BTPK 618 kr
Summa 2 953 kr

Om han väljer att utnyttja §8 i pensionsavtalet med BAO och gå i pension månanden efter 61 år skulle han få följande pension mellan 61 och 65 år, om han väljer att ta ut hela BTPK-pensionen under tiden fram till 65:

Ålderspension 14 613 kr
BTPK 1 899 kr
Summa 16 512 kr

Melvin är 30 år och jobbar som systemutvecklare

Melvin har en månadslön idag på 28 000 kr.

Kollektivavtalet ger Melvin rätt till tjänstepension. Tjänstepensionen består av ålderspension samt kompletteringspension (BTPK). Varje år avsätter arbetsgivaren en summa pengar baserad på Melvins årslön. Premien till BTPK är 2 procent av lönen och detta får Melvin placera själv. Om Melvin slutar vid 65 års ålder så får han drygt 10 procent av sin slutlön i ålderspension. Han får dessutom BTPK, där det slutliga värdet är beroende av hur premieplaceringen utvecklats. I exemplet har vi räknat på dagsvärdet av Melvins ålderspension men i praktiken blir hans tjänstepension betydligt högre om han jobbar fram till 65 år. För att få full tjänstepension måste Melvin ha jobbat 30 år i företag som har tjänstepension.

Tjänstepension 10 % på 28 000 kr = 33 600 kr/år

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *