Kapital i pensionsförsäkring oåtkomligt för skuldsatt

Begäran om dispens för återköp av p-försäkring medgavs ej

Kammarrätten i Stockholm har prövat om försäkringstagare kan medges återköp av en pensionsförsäkring men funnit, i likhet med länsrätten, att det inte är visat att mannen är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem.

Båda Skatteverket och Länsrätten hade avslagit ansökan om dispens för återköp av två pensionsförsäkringar.

Mannen har borgensåtagande och billån men länsrätten ansåg inte visat att han är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem.

Mannen har en svår ekonomisk situation men av hans uppgifter framgick att han klarar av att betala den summa banken kräver varje månad. Mannen förekommer inte heller i Kronofogdemyndighetens register. Han är därför inte på obestånd och det saknas förutsättningar för att medge dispens.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *