Mer än 2,2 miljoner engelsmän som fyllt 50 beräknas uppnå 100 års ålder

DWP: 2.2 million over 50s will reach 100th birthday More than 2 million people who are already over the age of 50 will reach their 100th birthday, latest Department for Work and Pensions analysis reveals. The figures – published today – show 2.2 million over 50s will live […]

Andelen statlig pension lägre i höginkomstkommuner!

Lägst allmän pension i Danderyd Pensionärerna i Danderyd får i genomsnitt en allmän pension som motsvarar bara 29 procent av inkomsten, vilket kan jämföras med 53 procent i hela riket. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum. Danderyds pensionärer har den lägsta allmänna pensionen i förhållande till genomsnittsinkomsten. […]

Den statliga pensionen sänks 2011

Förändring av pensionen 2011 Vid pressträffen den 21 december på Pensionsmyndigheten i Stockholm visades effekterna av balanseringen, skattesänkningar och förändringar av tjänstepensionerna. Här visas också pensionernas storlek på länsnivå och kommunnivå och skillnaden mellan kvinnor och män. Inkomstpensionen sänks med 4,3 procent. För en pensionär med en pension […]

Joint Report on Pensions EU

Joint Report on Pensions Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe Joint Report by the Economic Policy Committee (Ageing Working Group) and the Social Protection Committee (Indicators Sub-Group) and the Commission services (DG for Economic and Financial Affairs and DG Employment, […]

Beräkningen av underskott i offentliga pensioner ifrågasatt

Local government pension deficit ’totals £100bn’ Mr Ralfe says the scheme’s liabilities have soared 41% over the past three years The deficit in the Local Government Pension Scheme in England may have more than doubled in the past three years to £100bn, research suggests. The deficit would be […]

Var femte anställd vet inte….

Nästan var femte kommun- och landstingsanställd vet inte om att de har en tjänstepension Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen och det är individen själv som ansvarar för hur den placeras. Ändå är det många som inte vet om att de har en tjänstepension, visar […]

Hur redovisa pensionsåtaganden?

Pensions Accounting and Regulation In terms of the economics, pensions are simply claims on future production. This elementary observation carries with it some profound consequences for both their valuation and management.  These claims can, of course, be expressed in either real or nominal forms, but the distinction between […]

Hur värdera ett pensionslöfte?

Never Knowingly Understood This blog concerns itself with not what’s wrong with marking-to-market but with how pension liabilities should be valued in a true and fair accounting presentation. The question as to which discount rate is appropriate for corporate liabilities has become vexed in the context of pensions. […]

Vad får en bankanställd i pension?

  För att illustrera hur mycket du kan få i pension om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal med BAO har vi tagit fram ett par exempel. Exemplen blir alltid individuella då intjänandetiden varierar och premier till BTPK har kunnat placeras olika framgångsrikt. Eva fyller 61 […]