Svenska pensioner på jumboplats

Svenska pensioner på jumboplats

SOCIALFÖRSÄKRINGAR | 15 november 2010 Pensionerna i Sverige är på väg att bli de näst sämsta i EU. Det framgår av en rapport som medlemsstaternas finansministrar ska diskutera på onsdag.

FAKTA Pensionsnivåerna i rapporten gäller året efter pensioneringen, som andel av slutlönen, för en privatanställd medelinkomsttagare som efter 40 års yrkesliv pensioneras vid 65. I beräkningarna ingår tjänstepension men inte privata pensionsförsäkringar.

Se hela listan land för land I rapporten från EU-kommissionen har Kommittén för ekonomisk politik och Kommittén för socialt skydd tillsammans gått igenom de 27 medlemsländernas pensionssystem. De har bland annat tittat på hur hållbara systemen är, och hur mycket en genomsnittlig anställd får i pension, i förhållande till arbetsinkomsten.

Genomgången visar att de svenska pensionsnivåerna nu ligger strax under genomsnittet i EU. Men inom 40 år kommer Sverige att ha de näst sämsta pensionerna i hela EU.

År 2008 fick den som pensionerades efter 40 års yrkesliv i Sverige 65,0 procent av slutlönen i pension.

År 2048 kommer pensionen att vara bara 48,2 procent av inkomsten.

Av alla EU-länder är det bara Estland som beräknas få lägre pensionsnivåer.

En dansk kan exempelvis räkna med att få 69,5 procent av lönen vid pensionering år 2048, och den som pensioneras i Finland får 61,3 procent.

Grekerna har störst anledning att se fram emot pensioneringen. De får år 2048 ut 110 procent av lönen i pension (mot 120 procent år 2008). Också holländarna får mer som nyblivna pensionärer än inkomsttagare: 103,8 procent. Den siffran gäller både 2008 och 2048.

En förklaring till att inkomsten stiger efter pensioneringen i Grekland och Nederländerna är att skatten på pension är lägre än skatten på arbete.

Rapporten visar också att det bara är i Sverige som pensionen som andel av inkomsten år 2008 var lägre efter skatt än före. Det betyder att andra länder, till skillnad mot Sverige, beskattar pensionärer mildare än löntagare.

Exempelvis var pensionen i Danmark år 2008 räknat före skatt 52,5 procent av bruttoinkomsten, men efter skatt 73,7 procent av nettoinkomsten. I Finland var skillnaden något mindre: pensionen före skatt var 61,5 procent av bruttoinkomsten, men efter skatt 69,3 procent av nettoinkomsten.

Sverige får beröm i rapporten för sin ”väl förberedda och innovativa” pensionsreform. Pensionssystemet bedöms som ekonomiskt hållbart, med sina automatiska justeringar för bland annat ökad livslängd. Samtidigt varnar man i rapporten för att de automatiska justeringarna kommer att märkbart krympa pensionerna, och att det kan leda till krav på kompensation.

EU-ländernas finansministrar ska diskutera rapporten på sitt möte den 17 november.

Kristina Gauthier Reberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *