OECD vill höja pensionsåldern i Holland

I sin senaste översikt ägnar OECD ett helt kapitel åt det holländska pensionssystemet, konstaterar att solvensen fallit från 140 till under minimigränsen 105. Finanskrisen och ökad levnadslängd äventyrar systemets hållbarhet. Vid den nivå av fondering som gäller idag kan indexering inte ske. För att utgående och intjänade pensioner skall kunna indexeras krävs en solvensnivå om 125.

Om det holländska pensionssystemet skall kunna leverera 80 % av genomsnittslönen i pension fordras att de anställda arbetar ca 4 år längre än idag. Premierna behöver öka med 4 – 4,5 %-enheter, alternativt får indexering underlåtas.

OECD skriver att en höjning av penisonsåldern till 67 år (innebär två års längre tid på arbetsmarknaden därmed två års färre pensionsutbetalningar och två års ytterligare inbetalningar till pensionssystemet) skulle lösa problemen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *