Stor andel pensionärer under fattigdomsgränsen 2010 – UK

Det engelska försäkringsbolaget Prudential har gjort en undersökning om hur uppfattningen hos blivande penisonärer förhåller sig till verkligheten när det gäller förberedelsen för pensionering och pensionens storlek. Det visar sig att den verkliga pensionen avviker negativt från den förmodade. 47 % av de tillfrågade ansåg att de var väl förberedda för pensioneringen, men andelen som inte klarar vardagen med pensionsinkomsten vidar sig vara så hög som 35 % hos kvinnor som gick i pension 2010. För männen var siffran något lägre men ändå anmärkningsvärt hög. Ca 32 % av engelska pensionärer kommer att få en pension som defintionsmässigt är otillräckligt. Problemet är nu för sent att åtgärda – de berörda borde ha adresserat problemet för 20 år sedan. När man tycker att pensionsfrågan börjar bli viktig är det som regel för sent!

Per Andelius

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *