Engelsk undersökning visar att 50-åringarna oroar sig för sin pension

Trots att många sparar till pensioneringen fruktar de att pensionen skall visa sig otillräcklig. Flera i undersökningen säger också att arbete bortom pensionsåldern får accepteras om så fordras för att få en rimlig standard som pensionär. Se nedan; The Centre for Longitudinal Studies, an academic research facility based […]

OECD vill höja pensionsåldern i Holland

I sin senaste översikt ägnar OECD ett helt kapitel åt det holländska pensionssystemet, konstaterar att solvensen fallit från 140 till under minimigränsen 105. Finanskrisen och ökad levnadslängd äventyrar systemets hållbarhet. Vid den nivå av fondering som gäller idag kan indexering inte ske. För att utgående och intjänade pensioner […]

Frankrike höjer pensionsåldern?

Den franska regeringen tillkännagav igår att den avser att höja den lagstadgade pensionsåldern från nuvarande 60 år till 62 år. Infasningen skall vara genomförd 2018. Skälet till att pensionsåldern flyttas fram är att långlevnaden ökat 3 år vilket kostar franska staten ca 27 miljarder Euro. Nu blir inbesparingen […]

Stor andel pensionärer under fattigdomsgränsen 2010 – UK

Det engelska försäkringsbolaget Prudential har gjort en undersökning om hur uppfattningen hos blivande penisonärer förhåller sig till verkligheten när det gäller förberedelsen för pensionering och pensionens storlek. Det visar sig att den verkliga pensionen avviker negativt från den förmodade. 47 % av de tillfrågade ansåg att de var […]

General Motors, en företagskris som också blir en pensionskris

General Motors var en gång världes största företag med mer än 700 000 anställda. Bolaget har lovat de anställda ett antal förmåner, bl a pensioner. Det påstås att varje fordon GM tillverkar har en fast kostnad om ca 20 000 kr för att tillgodose de ca 1 miljon […]

Växling och omstart

Bengt Mårtensson har skrivit och ordnat www.pensionsforum.se sedan sajtens tillblivelse. Bengt ville skriva som lekman för lekmän om pensioner, området uppfattas svårt och det är ont om information på vardagsspråk. Bengt är pensionär sedan april månad och kommer inte att sköta forumet regelbundet i fortsättningen. Istället kommer jag, […]