Stora skillnader på prognoser

De flesta pensionsbolag har någon form av pensionssnurra på sina webbplatser. Det vill säga en funktion där besökare fyller i bakgrundsinformation och sedan får en pensionsprognos. Men eftersom den framtida pensionen oftast kommer från flera håll, uppstår problem när en enskild sparare ska räkna fram sin pension från flera olika källor. Likaså om konsumenten vill använda snurrorna för att jämföra vilket bolag som ger bäst pension.
– Några snurror visar prognosen som ett månadsbelopp, andra som totalt sparkapital, en tredje variant är procentsats av tidigare lön. Det är näst intill omöjligt att själv räkna fram totalbeloppet, och utifrån det ta ett välgrundat beslut om hur man ska planera sin pension, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.
Folksam har testat samtliga pensionssnurror som finns hos de pensionsbolag som är valbara för tjänstepensionsavtalen för privatanställda arbetare och tjänstemän (SAF-LO Avtalspension och ITP-ålderspension). Dessa omfattar totalt 2,2 miljoner anställda vilket motsvarar drygt häften av de anställda i landet. För ett par år sedan granskade Konsumentverket pensionsbolagens snurror, och kom fram till samma slutsats – det är mycket svårt för konsumenterna att jämföra beräkningarna.
– Vår egen pensionssnurra är inte bättre än de andra. Problemet ligger i att pensionsbolagen använder olika beräkningsmodeller med olika antaganden om avkastning, löneutveckling och förväntad livslängd, säger Folksams Håkan Svärdman.
Idealet för konsumenten vore att alla har samma beräkningsmodell. Under våren kommer Folksam därför att ta initiativ till att införa en gemensam standard för pensionssnurror.
– I april bjuder vi in samtliga pensionsbolag som är valbara för privatanställda tjänstemän och arbetare till samtal. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan åstadkomma en gemensam standard, som gör det enklare för de enskilda spararna att planera sin pension och välja pensionsbolag, säger Lars Burman, vice vd Folksam.
Källa Folksam och My Newsdesk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *