Frågor och svar om pension

 När kan jag ta ut min pension?
Du kan själv välja när du vill ta ut inkomst/tilläggs- och premiepensionen. Dock tidigast den månad du fyller 61 år. Någon övre åldersgräns finns inte.
 
Du kan välja att ta ut hela pensionen eller 75,50 eller 25 %. Dessutom har du ett antal ytterligare valmöjligheter
Kommer pensionen automatiskt?

Du måste själv ansöka om uttag av pension när du vill gå i pension. Gör det enklast på

https://secure.pensionsmyndigheten.se/Startsida.html

När kommer pensionen?
Pensionen kommer den 18:e i varje månad om du är född den 1:a – 15:e, annars kommer pensionen den 19:e i varje månad, förutsatt att dessa datum inte infaller på en lördag eller helgdag.

 

Måste jag gå i pension vid 65?

Nej. Det finns inte någon fast pensionsålder utan man kan gå i pension när man vill från och med den månad du fyller 61 år. Du har även möjlighet att fortsätta arbeta tills du är 67 år.
 
Vad förlorar jag om jag slutar arbeta och går i pension tidigt?
Om du slutar arbeta och tar ut hela pensionen från 61 års ålder kommer du att få ett lägre belopp än om du hade fortsatt arbeta och väntat med att ta ut pensionen. Det belopp du betalat in till din pension när du arbetat skall ju då räcka till flera år.
 
Kan man arbeta samtidigt som man har pension?
Det går bra. Att t.ex. jobba halvtid mellan 61 och 65 år och ta ut pension med 25 % är ett mycket bättre alternativ än att ta ut hela pensionen från 61. Fortsätter du dessutom på detta vis något år efter 65 år ålder kompenseras det tidiga uttaget till viss del.
 
Vad händer med min pension om jag skiljer mig?
Om du skiljer dig, ökar din tilläggspension och din eventuella garantipension.
Om du gifter dig eller flyttar ihop med någon som du tidigare varit gift med eller har eller har haft barn med, så minskar pensionen.
 
Vad händer om min maka/make dör?
Den efterlevande makan/maken får omställningspension(tidigare änkepension) om han eller hon är under 65 år. Omställningspensionen betalas ut under 10 månader
Vad gäller för mig som är sambo?
Personer i ett samboförhållande räknas som gifta om de varit stadigvarande sammanboende och bor tillsammans vid dödsfallet. Dessutom krävs att man antingen varit gifta med varandra tidigare, eller att man har, har haft eller väntar barn tillsammans vid dödsfallet.
Vad händer med min premiepension när jag dör?
 
När du dör fördelas dina återstående premiepensionsmedel på övriga pensionssparare, så kallade arvsvinster. De tillfaller alltså inte dina arvingar.
 
Kan min fru få min premiepension om jag dör?
 
Teckna ett efterlevandeskydd. Om du väljer premiepension med efterlevandeskydd betalas pensionen ut så länge du eller din medförsäkrade lever. Ditt månadsbelopp blir då lägre.
 
Kan jag ta pensionen med mig utomlands?
Din inkomstgrundande pension fortsätter vi att betala ut oavsett var i världen du bosätter dig. Däremot prövar Försäkringskassan din fortsatta rätt till utbetalning av garantipension. Denna rätt är bland annat beroende av till vilket land man flyttar.
                    
Källa Pensionsmyndigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *