Pensionsjämförelse

Men hur ser det då ut i våra grannländer?
En jämförelse med årets pensionsutveckling i Danmark, Finland och Norge visar att de svenska pensionärerna hittills drabbats hårdast av krisen.
I Finland sänktes pensionerna vid årsskiftet, men betydligt mindre än i Sverige – 0,8 procent. I Norge och Danmark höjdes pensionerna – med ungefär 2,4 respektive 3,7 procent – trots pågående ekonomisk kris.
På Pensionärernas riksorganisation, PRO, står man bakom det svenska pensionssystemet som kan ge lägre pension i sämre tider, när den så kallade bromsen slår till.
– Men det var ingen som trodde att det skulle få de här konsekvenserna, säger Curt Persson, ordförande för PRO.
Källa Expressen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *