Pensionssparandet ofta ojämställt

I barnfamiljer har man oftast gemensam ekonomi och delar på inkomsterna.

Pensionssparandet är däremot inte lika jämställt. Kvinnorna tar större del av föräldraledighet och jobbar mer deltid vilket påverkar den kommande pensionen.

   Sänkt inkomst under en längre period slår hårt mot pensionen, säger Carina

Blomberg, trygghetsekonom på AMF och fortsätter.
– För att jämna ut inkomstskillnaderna mellan föräldrarna under småbarnsåren kan
man till exempel dela lika på föräldraledigheten eller spara extra åt den som
förlorar mest i inkomst.
 
Hälften av barnfamiljerna med inkomstskillnader (ca 200 000 familjer)
kompenserar inte varandra, vilket kan leda till stora skillnader i sparat
pensionskapital.
En lösning på detta ojämlika problem är att den förälder som arbetar deltid eller av andra skäl tjänar mindre kompenseras av den andra föräldern genom ett högre privat pensionssparande. 25procent av familjerna gör redan detta.
 Räkneexempel

Mannen                                                                      Kvinnan

Arbetsår                                                                  Arbetsår

35 år                                                                             35 år

25 000 kr i månadslön                                           20 000 kr i månadslön
Privatanställd arbetare                                        Kommunanställd
Arbetat sedan 1995                                                Arbetat sedan 2000
Uppskattad pension (21 200 kr/mån) Uppskattad pension (15 400 kr/mån)
För att pensionsutbetalningarna ska bli lika behöver kvinnan i exemplet spara 551
kronor i månaden i privat pensionssparande .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *