Partierna inför valet 2010

1. Varför anser ni att en pensionär skall rösta just på ert parti vid valet 2010? Vad skiljer ert program för pensionärer ifrån de andra partiernas?

Kristdemokraterna värnar pensionssystemet eftersom det medför stabila förutsättningar för pensioner. Vi kommer att arbeta för att skatten på pensioner sänks med tyngdpunkt på personer med låga pensioner, samtidigt som inkomstpensionärer får del av skattesänkningen. Vi har redan varit drivande i att sänka skatten på pensioner med 5,5 mdkr. i två steg under innevarande mandatperiod.
Vi ser också till pensionärernas sammantagna situation inom vård och omsorg med valfrihet för individen. Därför vill vi öka servicen i kommunsektorn och värna äldres behov och rättigheter, bl a genom en fungerande värdegaranti.

2. Vad är felet med dagens pensionssystem och hur skulle ni vilja förändra det i framtiden?

Pensionssystemet är stabilt, men står inför demografiska utmaningar. Genom att kontinuerligt utveckla stabiliteten i systemet säkras hållbarheten för kommande generationer. Det kommer~över tid även att~ses över hur man kan effektivisera fondernas förvaltning och kapitalavkastning, justera ingångsåldern i pensionssystemet och öka incitamentet till att kunna arbeta längre på arbetsmarknad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *