Få vill fortsätta arbeta efter 65

Undersökningen visade att kvinnor med tunga och påfrestande arbeten gärna vill sluta tidigare. Bland männen fanns en önskan att få gå i förväg även om man hade kvalificerade och intressanta arbeten.
Hur långt fram i livet vill vi då egentligen arbeta? Det talas ofta om att vi måste jobba längre än till 65 år för att klara välfärden. Men kunskapen om människors möjlighet att uppfylla denna förhoppning är ofta dåligt underbyggd. Detta visar inte minst det faktum att den reella pensionsåldern ligger betydligt lägre än 65. Inte gör det saken lättare att en hel ungdomsgeneration står och stampar och vill in på arbetsmarknaden.

Undersökningen

Drygt 1000 yrkesverksamma personer mellan 55 och 64 år tillfrågades av ett team ledd av sociologen Tiiu Soidre, tidigare lärare på sociologiska institutionen i Göteborg om sina attityder till arbetet. Undersökningen visade att relativt få ville fortsätta arbeta efter 65 . Endast fyra procent av kvinnorna och åtta procent av männen. Ungefär hälften, 52 procent av kvinnorna och 49 procent av männen, ville sluta tidigare än 65. En gissning är att de flesta i stället för att fortsätta arbeta vill försöka ”göra något av ” de år man har kvar och ännu är relativt frisk.

Även högutbildade män vill sluta tidigare

Begreppen ”push” och ”pull”, används i undersökningen om mekanismer som stöter ifrån eller håller kvar människor på arbetsmarknaden. Anledningen att sluta eller stanna kvar på sitt arbete kan nämligen vara mer eller mindre tvingande. Attityderna skiljer sig en del åt mellan kvinnor och män. Kvinnorna svarade på frågorna ungefär som man kunde förvänta sig: de som har tunga jobb vill sluta tidigare, och de som har ett mentalt stimulerande arbete kan tänka sig att fortsätta efter 65.
Männen däremot som har tunga jobb ville gärna arbeta lite mindre men däremot inte pensionera sig i förtid.
 Men när det gäller de högutbildade männens svar blev svaren överraskande. Det visade sig nämligen att många även i denna grupp ville gå i pension tidigare än 65 . Detta trots att man hade ett stimulerande jobb. Många i gruppen framhöll vikten av att känna sig uppskattad av både chefer och arbetskamrater som viktiga faktorer för att arbeta kvar ännu några år. En faktor som var mindre betydelsefull för kvinnorna i undersökningen.

Möjlighet att gå ner i tid viktig

Kvinnorna i undersökningen arbetade i mycket högre grad deltid än vad männen gjorde: 42 procent mot 12 procent av männen. Undersökningen visar klart att om samhället underlättade för män att gå ner på deltid de sista åren skulle också fler vilja stanna kvar längre i arbetslivet.

Age management

Tiiu Soidre menar, att samhället borde motverka ålderism, diskriminering av äldre, genom att underlätta för dem som vill jobba kvar längre. Se över arbetsvillkoren så att man när man blivit lite äldre till exempel kan få slippa vissa sysslor eller gå ner i arbetstid utan att riskera minskad pension.
I Finland provar man något som kallas ”age management”. Det handlar bland annat om att ge arbetsledningen en positiv syn på åldrande, att ge medarbetarna ett aktivt stöd, att ta fram individuella lösningar och att prata öppet om förändringar i organisationen. Kanske något att ta efter om vi vill behålla arbetskraft och kompetens ännu några år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *