Stora skillnader på prognoser

De flesta pensionsbolag har någon form av pensionssnurra på sina webbplatser. Det vill säga en funktion där besökare fyller i bakgrundsinformation och sedan får en pensionsprognos. Men eftersom den framtida pensionen oftast kommer från flera håll, uppstår problem när en enskild sparare ska räkna fram sin pension från […]

Frågor och svar om pension

 När kan jag ta ut min pension? Du kan själv välja när du vill ta ut inkomst/tilläggs- och premiepensionen. Dock tidigast den månad du fyller 61 år. Någon övre åldersgräns finns inte.   Du kan välja att ta ut hela pensionen eller 75,50 eller 25 %. Dessutom har […]

Hur mycket måste jag spara själv?

Formel för hur mycket man måste spara till sin pension. 1.       Bestäm hur mycket du en gång vill ha i pension/månad. 2.       Räkna med att pensionen skall betalas ut i 12 månader x 20 år. 3.       Summan du får är summan som bör stå i det orange kuvertet […]

Vi blir äldre än vi tror

Nya beräkningar från Pensionsmyndigheten visar att de som är födda 1970 kommer att bli i genomsnitt 86 år och 2 månader gamla. Detta betyder att om de ska kunna ha samma pensionsnivå som dagens pensionärer skulle de behöva arbeta tills de är 67 år och 7 månader. Medellivslängden […]

Jämlikt pensionssparande

   För att få tillstånd ett mera jämlikt pensionssparande finns en rad saker som kan göras. Trygghetsekonom Ingela Jerat ger i webtidningen E24 följande 4 råd: 1.       Inom den allmänna pensionen finns möjlighet för den ena parten att föra över intjänad premiepension till den andre. Tänk dock på att […]

Vi lever längre

Pensionsmyndigheten har räknat ut hur mycket längre livet som pensionär väntas bli i framtiden. En genomsnittlig 65-åring 2009 väntas leva 40 dagar längre än den som fyllde 65 2008. Men för att nå samma pensionsnivå(pensionen skall ju räcka till fler levnadsdagar) krävs samtidigt att den som är ett […]

Pensionsjämförelse

Men hur ser det då ut i våra grannländer? En jämförelse med årets pensionsutveckling i Danmark, Finland och Norge visar att de svenska pensionärerna hittills drabbats hårdast av krisen. I Finland sänktes pensionerna vid årsskiftet, men betydligt mindre än i Sverige – 0,8 procent. I Norge och Danmark […]

Reviderad prognos

Prognosen är dock osäker och först i september går det att se exakt hur stor sänkningen blir. Då vet myndigheten hur löneutvecklingen och prisutvecklingen gått under det första halvåret i år. Om den svenska ekonomin får ett rejält uppsving under de närmaste månaderna kan sänkningen bli mindre än […]

Sju goda råd om att ta ut sin pension

1. Ta inte ut mer pension än du behöver just nu . Inkomstpensionen i den allmänna pensionen växer med ungefär 9 procent per år då du inte rör den. För varje år du tar ut före 65 år försvinner ungefär lika mycket. Du kan när som helst ändra […]