Etiska miljöfonder

Detta är en miljöfond Miljöfonder kan indelas i tre huvudtyper:

Bäst-i-klassen-miljöfonder, placerar i ”vanliga” börsföretag som anses vara bäst i ett antal uppställda miljökriterier, bland annat miljöarbetets organisation.

Miljöfonder med social dimension. Kombinerar ofta ett urval bäst-i-klassen-kriterier med sociala kriterier och blir bra på såväl ekonomi som socialt ansvar och miljöansvar.

Miljöteknikfonder. Satsar i miljöteknik, som vindkraftverk, solfångare, bio-bränslen, avfallshantering, etanoldrivna motorer etc. De har gått dåligt under senare år eftersom miljöteknikindustrin ofta är beroende av statssubventioner och sådana har reducerats, inte minst i USA.

Det finns inga egentliga krav på en fond för att den ska få kalla sig miljöfond. Däremot har Etiska nämnden för fondmarknadsföring minimiregler för etiska fonder.

Etiska fonders avkastning
Enligt Folksam som förra året studerade hur etiska fonder på svenska marknaden presterat under en tioårsperiod är det en myt. De etiska fondernas genomsnittliga avkastning var 153 procent medan siffran för samtliga fonder stannade vid 105 procent.
 Viktigt att reflektera över sina värderingar
Etik är ett svårdefinierat begrepp och omöjligt att utvärdera utan ett subjektivt inslag. Vad en person upplever som etiskt kan för en annan kännas oetiskt. Etiska fonder bör därför inte utvärderas utifrån sina kriterier utan efter hur väl dessa följs. Det är upp till den enskilda spararen att reflektera över sin ståndpunkt. 
Det är viktigt att alla som väljer fonder eller aktier tänker efter, vilka värderingar är viktiga för mig? Det gäller att välja förvaltare, regioner och olika placeringsalternativ utifrån det. Väldigt många köper ekomjölk, kör miljöbil eller klimatkompenserar sina resor, men investerar samtidigt i kol- eller oljeindustri. Definiera för dig själv vad du menar med etiskt, och utifrån det ta reda på vilket utbud som finns.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *