Sänkta pensioner 2010

Pensionssystemet följer den samhällsekonomiska utvecklingen. Under tider med sämre samhällsekonomisk utveckling innebär reglerna inom pensionssystemet att försämringen påverkar alla, både pensionärer och de som tjänar in till sin pension.
Varför har din allmänna pension sänkts?
Det är tre saker som nu gjort att pensionen blivit lägre än 2009.
·         För det första har det allmänna prisläget sjunkit.
·         För det andra har inkomstutvecklingen totalt sett i samhället varit svag.
·         För det tredje har den så kallade balanseringen i pensionssystemet trätt i kraft, och det är den viktigaste förklaringen till din sänkta pension.
Tillsammans har detta gjort att inkomst- och tilläggspensionerna för 2010 sänks med 3 procent.

 

Syftet med balanseringen

Syftet med balanseringen är att inte betala ut mera pengar än vad som faktiskt finns i pensionssystemet. Pensionssystemet i Sverige fungerar som en överenskommelse mellan generationer. De pensionsavgifter som betalas in av alla som finns i arbetslivet ska räcka till de pensioner som betalas ut.
Balanseringen börjar verka när pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. Det är detta som hänt nu. Men om tillgångarna återigen överstiger skulderna, kommer pensionerna att räknas upp i snabbare takt än annars.
Källa Pensionsmyndigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *