Många sätt att höja pensionen

3000 svenskar fick svara på frågan ”Vilka av följande åtgärder skulle du kunna tänka dig att vidta för att öka din framtida pension? (Max tre alternativ)”
Svaren blev kanske något överraskande i en del fall
 


 Spara privat i någon form  63 %
Det överlägset vinnande svaret. Ett bevis på att informationen nått fram till de grupper som eget sparande är så viktigt för, är att nästan åtta av tio 18 till 30-åringar kan tänka sig att pensionsspara privat.
Byta jobb  28 %
Om chansen finns att byta jobb tar många, inte minst unga den. Ett byte av jobb leder ju ofta till bättre betalt och därmed bättre pension.
Jobba efter jag fyllt 65 år  24 %
Många är inställda på att arbeta efter 65 års ålder för att på så sätt höja pensionen. En ganska stor skillnad kan dock noteras mellan män och kvinnor. 19 % av kvinnorna och 28 % av männen kan tänka sig det alternativet. En rätt kvalificerad gissning är väl att kvinnornas dubbelarbete tar ut sin rätt. För fortfarande tar nog kvinnan det största ansvaret för hem och barn. Trots alla jämställdhetsprojekt. Något annat som undersökningen visar är att ju äldre man blir ju mer ökar viljan att jobba vidare.
Förhandla med min arbetsgivare om högre tjänste-/avtalspension 21 %
Många har förstått hur viktig tjänstepensionen kommer att bli.
Välja annan tjänstepensionsförvaltare 16 %
Väldigt få har satt sig in i hur stora skillnader det är mellan fondbolagens avgifter och vad denna skillnad kan betyda för slutpensionen.
Välja en rik partner 13 %
Ett något udda alternativ men som alltså 13 % skulle kunna tänka sig ! Aningen förvånande kommer detta alternativ före att ta ett extrajobb!
Byta förmåner eller lön mot högre tjänstepension 12 %
Åter igen, tjänstepensionen kommer att vara viktig en gång. Så viktig att många kan tä’nka sig avstå en del lön nu för att pensionen en gång skall bli högre.
Ta ett extrajobb 12 %
Gärna ett extra jobb men jobba vitt!
Förhandla med min arbetsgivare om att få en tjänste-/avtalspension 9 %
Inte så få inom de ”nya” jobben (it , bemanning etc.) har inget kollektivavtal och har inte heller löst tjänstepensionsfrågan på annat vis. Hög lön just nu, visst. Men du kommer att missa mycket pengar på vägen till pension.
Jobba svart 9 %
Stora risker och inga pensionspoäng.
Inget av dessa alternativ 7 %

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *