Många sätt att höja pensionen

3000 svenskar fick svara på frågan ”Vilka av följande åtgärder skulle du kunna tänka dig att vidta för att öka din framtida pension? (Max tre alternativ)” Svaren blev kanske något överraskande i en del fall    Spara privat i någon form  63 % Det överlägset vinnande svaret. Ett […]

Om du själv skulle välja

Formel för hur mycket man måste spara till sin pension. 1.       Bestäm hur mycket du en gång vill ha i pension/månad. 2.       Räkna med att pensionen skall betalas ut i 12 månader x 20 år. 3.       Summan du får är summan som bör stå i det orange kuvertet […]

Gå inte för tidigt

En prognos på hur stor inkomstpensionen blir om du går vid 61, 65 och 67 års ålder kan se ut som nedan. Exemplet gäller en tänkt person 60 år, med 27 000 kronor i månadslön och som arbetat med jämn inkomstutveckling under 40 år. Lönetillväxten är 1,6 %. […]