Partierna inför valet 2010

Oavsett var vi befinner oss i livet ska alla kunna ha en meningsfull vardag och en hållbar ekonomi. Sveriges pensionärer har dock under en längre tid åsidosatts och varit kraftigt överbeskattade. För andra året i rad har vi därför genomfört omfattande skattesänkningar och förbättringar för landets pensionärer. Med riktade sänkningar till de med lägst inkomster har vi gett alla pensionärer minst 3 500 kronor mer per år. Detta är inte tillräckligt, men definitivt ett steg i rätt riktning. Vinner vi valet i höst kommer vi att sänka skatten ytterligare för pensionärer.

Vi har ytterligare genomfört en rad reformer, vilka alla syftar till att ge Sveriges äldre en bättre tillvaro. Bland dessa finns stärkta bostadstillägg, satsningar på kvaliteten i äldreomsorgen, större möjligheter till ett anpassat boende samt friheten att välja sin äldreomsorg själv. Dessutom har satsningar gjorts till stöd för de äldre som väljer att arbeta även efter sin pensionsålder. Arbetsgivare som anställer pensionärer har också befriats från den särskilda löneskatten, vilket ökar äldres möjligheter att fortsätta arbeta om så önskas och kroppen tillåter.

Vi menar också att äldreomsorgen måste fokusera på människors individuella behov och önskemål. Vi ska inte fråga den som är 45 år vilken typ av äldreomsorg man tror sig vilja ha i framtiden, vi ska fråga den som är 85 år vilken omsorg man vill ha i dag. I dag tycker vi det är självklart att få välja mobiloperatör, försäkringsbolag eller bostad men det är väldigt få kommuner som frågar de äldre hur man vill bo, om man är nöjd med sin hemtjänst, om man trivs eller om man känner sig ensam. Det här är det enskilt viktigaste skälet till regeringens införande av LOV, lagen om valfrihetssystem. Vi vill ge äldre större inflytande över sin egen situation och vi vill ge dem rätten att bestämma själva hur de vill ha sin omsorg. Men kanske viktigare, vi vill ge dem möjligheten att välja bort omsorg eller boende som inte fungerar väl.

Äldre människor har precis som yngre individuella behov och önskemål. I dag finns det ett glapp mellan att bo hemma med hemtjänst och de särskilda boenden som finns i kommunerna. Det leder till att många äldre blir ensamma och saknar social samvaro. Man är för frisk för att bo på ett särskilt boende, men orkar kanske inte ta sig ut ur sin lägenhet eller upprätthålla sina sociala kontakter. Det kan leda till ett liv i ensamhet där den enda sociala samvaron blir samtal med hemtjänstpersonalen. Vi ser därför ett stort behov av nya former av boende för de äldre. Vi kan kalla dem trygghetsboenden där man har en egen lägenhet men delar gemensamhetsutrymmen med sina grannar. En matsal där man kan äta tillsammans, en reception som är bemannad dygnet runt och varför inte rumsservice som kan hjälpa till om en glödlampa ska bytas?

Moderaterna vill: -Sänka skatten för pensionärer ytterligare -Öka valfriheten inom äldreomsorgen. -Införa en värdighetsgaranti som ska gälla alla äldre. -Skapa nya former av boenden. -Öka läkartillgången och utveckla den sociala delen i äldreomsorgen. -Satsa på anhörigvården för att underlätta för den som vårdar en närstående.

2. Moderaterna står tillsammans med de tre andra borgliga partierna samt socialdemokraterna bakom pensionsuppgörelsen. Vi menar att vi nu har ett ålderspensionssystem som är mer följsamt mot den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen och där sambandet mellan avgift och förmån är starkare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *