Partierna inför valet 2010

Centerpartiet  har i regeringen beslutat om ett antal åtgärder som stärker pensionärernas situation. Det handlar bland annat om att:

– skatten har sänkts för de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna. En garantipensionär med en pension på 8 000 kronor i månaden har i år fått en skattesänkning på drygt två hundra kronor i månaden.

– jobbskatteavdraget kommer förvärvsarbetande pensionärer till del. Regeringen ger till och med ett starkare jobbavdraget till de förvärvsaktiva som är äldre än 65 år. Regeringen har valt konstruera jobbskatteavdraget som en morot för att stimulera just till förvärvsarbete.

 - pensionärerna gynnas av jobblinjen, som Centerpartiet och övriga regeringspartier alltid har i fokus. Med högre sysselsättning och högre tillväxt ökar inbetalningarna till buffertfonderna och uppräkningen av pensionerna kan ske snabbare än vad som annars varit fallet.

– partiet alltid värnar om de som har det sämst ställt. De med lägst pension ska prioriteras. 

 2. Felen i dagens pensionssystem

Pensionssystemet är konstruerat så att pensionerna följer den allmänna prisutvecklingen. Vid goda år räknas pensionerna upp.  Under hösten 2008försämrades dock världsekonomin avsevärt till följd av den globala finanskrisen. AP-fondernas tillgångar har minskat kraftigt. Detta kommer på ett eller annat ätt påverka uppräkningen av pensioner och pensionsrätter i förhållande till den genomsnittliga inkomstutvecklingen. Dessa kraftiga svängningar i ekonomin är inte alldels lätta att förhålla sig till. De för med sig problem för pensionssystemet. Men regeringen kan mildra effekterna, bland annat genom att utjämna värdet av buffertfonden över tre år. Det är också viktigt att ständigt följa frågan om hur pensionssystemet är konstruerat. Det är mycket komplext och svåröverskådligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *