Partierna inför valet 2010

Pensionärer skall ses som fullvärdiga medborgare. Man skall kunna ta del av demokratiska processen som alla andra. Ett aktivt liv skall stimuleras. Bidragen till föreningar bör ses över. Samhället skall inte utformas enbart utifrån yngre karriärister. Bebyggelse, fritid, kultur skall vara öppet för alla. Höga avgifter och andra utestängade villkor skall motverkas. Dagens klassamhälle syns även bland pensionärerna. Ingen skall åldersdiskrimineras, vare sig av unga eller äldre.

Vi vill skapa världens bästa välfärd (enligt valplattformen).  I det ingår att satsa resurser för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Vi vill anställa fler och genomföra ett kompetenslyft. Detta möjliggör satsningar på att öka valfriheten i vardagen för de äldre både på boenden och de som har hemtjänst, så att de får möjlighet att styra mer själva över vad  de ska göra om dagarna. Samtidigt säger vi nej till vinstintressen inom omsorgen, bl.a. eftersom vi anser att alla pengar som anordnarna får in via skatten ska gå till verksamheten. Vinstintressen innebär att en del av pengarna ska gå till ägarna. Vi anser också att pension är uppskjuten lön och skall beskattas lika, med vänsterpartiets förslag kan vi bums ändra på detta.

Vänsterpartiet står utanför uppgörelsen om dagens pensionssystem. Anledningarna är flera Det ena är att risken förskjutits från staten till de enskilda. Det har blivit stabilt för staten men ostabilt för pensionärerna. Genom att pensionssystemet är under finansierat kommer effekten av den s.k. bromsen synas ofta. Systemet är beroende av tillskott från reserverna (fonderna) varje år, går det dåligt på börsen drabbas pensionärerna. (även om det under valåret blir en mindre försämring än vad det annars skulle bli) Vi vill ha för pensionärerna tryggare system. PPM-avgiften bör överföras för framtida utbetalningar till inkomstpensionen. Vi vill i grunden ha ett reformerat AP-fondsystem. Pensionerna skall följa löneutvecklingen. Systemet måste anpassas så att även de med tunga o slitsamma jobb kan få en hygglig pension, även om man inte orkar jobba till  man är 65-70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *