Partierna inför valet 2010

 Äldre måste få bestämma mer över sin egen vardag – vilken hjälp de vill ha
och hur de vill bo.
Vi socialdemokrater har kagt en ny äldreplattform och det är främst på två
områden som en omprövning skett. På ett helt annat sätt än tidigare betonas
nu rätten att få bestämma själv och rätten att få flytta till ett tryggare
boende. Det är viktigt att man får bestämma själv över vad man behöver
hjälp med.
 
 Ingen ska behöva känna oro för att åldras och så småningom bli beroende av
vård och omsorg. Vår utgångspunkt är att Sverige tjänar på att finansiera
framtidens vård och omsorg gemensamt över skattsedeln. Vi vet att det är
fullt möjligt att möta de utmaningar som den framtida äldreomsorgen står
inför.
 
 Det är de äldres önskemål som ska styra när framtidens äldreomsorg
utvecklas.
- Principen om att var och en bestämmer själv över sin egen vardag bör vara
vägledande för all verksamhet för äldre. Äldre vill ha samma möjlighet som
andra att själv bestämma över sitt liv så länge man kan.
- Ge äldre möjlighet att själva bestämma mer hur hemtjänsttimmarna ska
användas.
- Uppvärdera maten! Äldre ska inte bara ha rätt till god och näringsriktig
mat, möjligheterna att välja mat och att äta tillsammans med andra bör
utvecklas.
Erfarenhetsdelegation för fler äldre på arbetsmarknaden. Den erfarna
arbetskraften behövs.
- Inrätta en erfarenhetsdelegation vars uppgift skall vara att förändra
attityden till äldre på arbetsmarknaden så att äldres erfarenhet kan tas
tillvara och så att fler kan jobba länge utan att slitas ut.
- Inrätta ett system där erfarna anställda inom t ex äldreomsorgen utbildas
till mentorer.
- Det ska inte vara tillåtet att diskriminera äldre, det är bra med
lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet men även på andra områden bör
lagstiftningen ses över.
Satsning på kompetensutveckling för äldreomsorgens personal Att investera i
personalen är att investera i kvalitet.
- Staten bör fortsätta att satsa resurser på kompetensutveckling för
äldreomsorgens personal genom Kompetensstegen.
- Det bör införas nationella kompetenskrav för att arbeta i äldreomsorgen
för att markera hur viktigt arbetet är.
- De som idag arbetar inom äldreomsorgen bör få möjlighet att genom
validering och utbildning nå undersköterskekompetens.
- Det bör utvecklas nationella specialistutbildningar för undersköterskor
som gör det möjligt för dem att gå vidare och utbildas till t ex
demensundersköterska eller rehabiliteringsundersköterska.
- Regeringen bör ta initiativ till fler specialistutbildade sjuksköterskor
inom äldrevård.
- Utbilda fler geriatriker.
 
Vi vill att klyftan mellan löntagare och pensionärer ska minskas. Alla
pensionärer får minst 2700 kronor/året i sänkt skatt med vårt förslag.
 
Det är inte rimligt att pensionärerna ska drabbas så hårt av den
internationella krisen och den exceptionella nedgång på börsen som
inträffade 2008. Därför väljer de partier som ingår in pensionsuppgörelsen
att göra en teknisk justering som innebär att effekterna på pensionerna
2010 mildras.
 
Pensionerna måste vara långsiktigt ekonomiskt stabila, därför finns ett
system som gör att man ser till att pengarna inte riskerar att ta slut,
väldigt förenklat sagt. Ett värde som påverkar detta är utvecklingen av
buffertfonden. Efter det exceptionella ras som vi såg på börsen 2008 slog
den så kallade bromsen till. Partierna i pensionsuppgörelsen anser att det
är orimligt att en så exceptionell nedgång under ett år ska påverka
pensionerna. Därför väljer vi istället att räkna med ett medelvärde för tre
år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *