Partierna inför valet 2010

Ibland ses äldre som en grupp, där alla förutsätts tänka och tycka lika. Det är att underskatta äldre. Självklart ska man, oavsett ålder, rösta på folkpartiet på grund av den sammanhängande politik vi driver. Folkpartiet kommer att vara särskilt pådrivande på fyra områden:
   Reformer för ett växande Sverige – det ska löna sig att utbilda sig och ta risker
   Vi ska fortsätta bygget av kunskapsskolan
   Vi tar strid för ett öppet Sverige och en fungerande integration
   Vi står upp för att äldre ska ses som individer

 Folkpartiet vill alltså förändra synen på äldre. Äldre är en resurs i samhället. Vi vill att åldersdiskriminering ska vara förbjuden på alla samhällsområden. Det är också dags att se att alla människor är olika, också när vi blir äldre. Äldre måste få mer självbestämmande och makt över sin vardag.

 
Folkpartiet driver tillsammans med Alliansen en stark och sammanhängande politik för Sveriges äldre. När vi sätter fokus på jobben och en välskött ekonomi lägger det grunden för en god levnadsstandard för dagens och framtidens pensionärer.
 
Socialdemokraterna och Alliansens fyra partier står gemensamt bakom dagens pensionssystem. Pensionernas storlek beror numera delvis på hur det går för svensk ekonomi. Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen har därför tillfälligt gett en sämre utveckling även av pensionsinkomsterna. Det viktigaste för högre pensioner är därför att se till att vi får en god ekonomisk utveckling.
 
Alliansen har också sänkt skatten för pensionärer två gånger. Vi är beredda att göra det igen.
 
Mot det står vänstertrojkans överbudspolitik och höjda skatter på företag och arbete. Det ger inte pensionärer bättre villkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *