Fler unga pensionärer

Enligt Skånska Dagbladet ökar antalet förtidspensionärer(det som nu mera kallas att ha aktivitetsersättning).

För fem år sedan fanns det 1 891 förtidspensionärer i åldern 19-29 år, nu är de 3 241. -Det är ganska bekymmersamt för unga personer i det här samhället, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan, till Metro. Som tänkbara orsaker ser han att unga långtidssjuka får bidrag för att gå längre i skolan och att det blivit allt svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det som förr hette förtidspension heter numera aktivitetsersättning. Sådan ersättning beviljas för som mest tre år i taget.

Källa Skånska Dagbladet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *