Hårt tryck på kundtjänst

Detta var vad som hände i helgen och många som tänkt göra fondbyten eller haft andra ärenden till Pensionsmyndigheten har inte kunnat utföra dessa. Men nu fungerar allt som det ska igen”, säger Kristina Kamp, pressekreterare på Pensionsmyndigheten.

Partierna inför valet 2010

Pensionärer skall ses som fullvärdiga medborgare. Man skall kunna ta del av demokratiska processen som alla andra. Ett aktivt liv skall stimuleras. Bidragen till föreningar bör ses över. Samhället skall inte utformas enbart utifrån yngre karriärister. Bebyggelse, fritid, kultur skall vara öppet för alla. Höga avgifter och andra […]

Partierna inför valet 2010

 Äldre måste få bestämma mer över sin egen vardag – vilken hjälp de vill ha och hur de vill bo. Vi socialdemokrater har kagt en ny äldreplattform och det är främst på två områden som en omprövning skett. På ett helt annat sätt än tidigare betonas nu rätten […]

Partierna inför valet 2010

Ibland ses äldre som en grupp, där alla förutsätts tänka och tycka lika. Det är att underskatta äldre. Självklart ska man, oavsett ålder, rösta på folkpartiet på grund av den sammanhängande politik vi driver. Folkpartiet kommer att vara särskilt pådrivande på fyra områden: –   Reformer för ett växande […]

Partierna inför valet 2010

Centerpartiet  har i regeringen beslutat om ett antal åtgärder som stärker pensionärernas situation. Det handlar bland annat om att: – skatten har sänkts för de pensionärer som har de allra lägsta pensionerna. En garantipensionär med en pension på 8 000 kronor i månaden har i år fått en […]

Fler unga pensionärer

Enligt Skånska Dagbladet ökar antalet förtidspensionärer(det som nu mera kallas att ha aktivitetsersättning). För fem år sedan fanns det 1 891 förtidspensionärer i åldern 19-29 år, nu är de 3 241. -Det är ganska bekymmersamt för unga personer i det här samhället, säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan, […]

Hälsa och ekonomi viktigast

1200 svenskar har svarat på frågan vad de kommer värdesätta högst när de blir pensionärer. Och resultatet talar sitt tydliga språk. Över hälften av de tillfrågade prioriterade hälsan framför en livskamrat och Sveriges ekonomi. Så svarade 1200 de på frågan: Vad är/blir viktigast för dig som pensionär? 1. […]