Nya bestämmelser 2010

Pensionärer som har fyllt 65 år får sänkt skatt 2010. För en pensionär med full garantipension innebär beslutet en skattesänkning med mellan cirka 1 000 och 1 200 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Skattesänkningen är utformad så att de allra flesta av de sämst ställda pensionärerna, det vill säga garantipensionärer och andra med låga pensionsinkomster, får en ökad inkomst efter skatt. För pensionärer med höga pensionsinkomster minskar dock inkomsten efter skatt under 2010 till följd av pensionsnedskrivningen.

De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 januari 2010

Skatteutskottets betänkande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *