Positiv pensionsprognos

Den sammantagna effekten av inkomstindex och balanstalet ( bromsen) väntas nu bli positiv redan år 2012. I den förra prognosen skulle pensionerna utvecklas negativt även under 2012  ( -0,5 procent).   Pensionärerna har dock två negativa år framför sig. I år har inkomst- och tilläggspensionerna sänkts med 3 […]