Pensionen het i valdebatten

Skiljelinjen står mellan de som anser att pensionen är en uppskjuten lön och de som anser att pensionen är en fordran på ett visst belopp som betalas av den då arbetande generationen.
Dagens skattesystem kom till genom en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i början av 1990-talet. Göran Persson var statsminister och Sverige upplevde den värsta ekonomiska krisen på många år. En kris som inte många förutsett och som drabbade det då gällande ATP-systemet hårt. Det blev plötsligt uppenbart för de flesta att pensionspengarna inte skulle räcka . I synnerhet som befolkningen i Sverige bara blev äldre.
ATP-systemet genomdrevs 1959 och syftade till att ge pensionärerna en tryggad ålderdom. Inbetalda pensionspengar skulle samlas i fonder och under åren 1960 till 1984 bildades Första till Sjunde AP-fonden. Pensionen skulle utbetalas som 65 procent av lönen under de bästa 15 åren vid minst 30 års arbete. Detta visade sig vara för bra för att vara sant.
I det nya pensionssystemet skulle i stället pensionsinbetalningarna ge en framtida pensionsrätt i förhållande till livsinkomsten, men pensionens storlek skulle även bero på utvecklingen i Sverige. Går det bra för Sverige ökar pensionerna och tvärtom. Pengarna i AP-fonderna skulle fungera som en buffert för att utjämna mellan dåliga och goda år i ekonomin.
1990-talet var som sagt en svår ekonomisk tid och de innestående pengarna i AP-fonderna behövde användas i statskassan. Bort emot 250 miljarder kronor överfördes från fonderna. Detta varnade Riksförsäkringsverket tidigt för. De åderlåtna fonderna skulle inte kunna balansera en ny nedgång i konjunkturen om man inte sänkte pensionerna nu. Något som inte var lätt att motivera när tiderna så smånigom blev bättre.
De kommande åren blev rekordår på många sätt. Ekonomin stabiliserades under åren som följde. Men så kom den nya ekonomiska kris som vi ännu inte har hämtat oss ifrån. Fondernas värde minskade med miljardbelopp och pensionerna behövde åter sänkas. Det nya pensionssystemet är ju på så sätt en spegel av hur det ekonomiskt går för Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *