Så här kommer den nya sjunde AP-fonden fungera

När systemet görs om 24 maj 2010 kommer de unga icke-väljarna att få 100 procent aktier i sin portfölj och i bästa fall högre avkastning. Men från 55 års ålder kommer aktieandelen på pensionskontona att trappas ned med några procent om året. Vid 75 års ålder ska spararna ha hälften aktier och hälften räntepapper. Sjunde AP-fonden kommer att ha en livscykelprofil med högre risk när man är ung och omvänt när man blir äldre.
Dessutom kommer 7:e AP-fonden att skapa tre statliga fondportföljer där den som vill kan välja risknivå på sitt sparande. Men spararen behöver inte själv välja vilka aktier eller fonder som ska ingå i portföljen utan det sköts av förvaltarna på 7:e AP-fonden.
Premiesparfonden är systemets överlägset största fond och förvaltar över 90 miljarder kronor miljarder kronor åt 2,5 miljoner svenskar.
Källa : Pensionsmyndigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *