Så förändras din pension 2010

Inkomst- och tilläggspensionerna sänks i år med 3 procent. Sänkningen beror på att prisläget sjunkit, att inkomstutvecklingen i samhället har varit svag och att den så kallade bromsen i pensionssystemet har trätt i kraft.
 
Garantipensionen sänks med 0,9 procent på grund av att prisbasbeloppet sänkts med 0,9 procent 2010 jämfört med 2009.
MEN…..
Samtidigt sänks skatten för pensionärer.
 
Fakta: Så förändras pensionen 2010
Exemplet gäller en ensamstående med enbart garantipension och född 1938 eller senare. Alla siffror gäller pension efter skatt.
Pension  2009                                       Förändring av  pensionen  2010
 
6 133 kronor                                                               +17 kronor
8 756 kronor                                                           —129 kronor
10 700 kronor                                                         —101 kronor
11 996 kronor                                                        —159 kronor
 
Källa: Alecta, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten (TT)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *