Möjligt att arbeta med bibehållen sjukersättning

De nya reglerna, som ger rätt till en inkomst på 42.800 kronor, utan att det påverkar sjukersättningens storlek, infördes förra årsskiftet. Endast 7.557 personer har ansökt om att utnyttja möjligheten medan nästan 400.000 med hel eller partiell förtidspension inte gjort det. Båda grupperna har fått svara på ett antal frågor från Demoskop.

De som ansökt är yngre, har bättre utbildning och uppger att deras hälsa förbättras under senare år.

Enligt en undersökning av Demoskop beställd av Försäkringskassan svarar hälften av de tillfrågade att de nya reglerna lett till att de arbetar mer. Antalet arbetade timmar har i snitt ökat från 14.2 till 17,5 timmar i veckan. De som tidigare inte arbetade alls jobbar i snitt 8,2 timmar i veckan.

 De tillfrågade har också fått ranka ett antal faktorer som påverkat beslutet att börja arbeta eller öka arbetstiden. I topp kommer ”lust och vilja att arbeta” och ”de nya reglerna gjorde att jag vågade pröva”. Högt placerar sig också viljan att träffa människor och att förbättra ekonomin.

Men 63 procent känner i hög grad eller i viss mån oro för att Försäkringskassan ska besluta att dra in eller minska sjukersättningen. I gruppen yngre än 45 år oroar sig 77 procent.

 Källa:TT Försäkringskassan och Demoskop

Fakta: Demoskops undersökning
I undersökningen som gjordes 14 oktober till 20 november ingick 1.207 personer som inte ansökt och 1.720 som hade ansökt om att få arbeta med bibehållen rätt till sjukersättning.
I gruppen som inte ansökt svarade 50 procent på frågorna, i gruppen som ansökt 63 procent. 80 procent av dem som inte ansökt kände till de nya reglerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *